Campanya voreres

Voreres dignes, ja!

Al barri del Pont Major de Girona volem voreres dignes per les que puguem passar amb seguretat.

Fa anys que l'Associació de Veïns, també veïns i veïnes a títol particular, denuncia l'estat lamentable d'algunes voreres del barri, voreres en mal estat i en alguns carrers fins i tot voreres inexistents!

El mal estat de les voreres (manca de panots, panots trencats i enfonsats) fa que esdevinguin perilloses, que s'hi facin bassals quan plou i que puguin causar caigudes de persones grans.

Les voreres inexistents fan que en alguns trams de carrer no hi hagi separació entre el trànsit de vehicles, inclosos camions de gran tonatge, i els vianants, essent un perill pels veïns i veïnes que hi transiten, també famílies amb infants camí de l'escola.

Els veïns i veïnes del Pont Major instem de nou a l'Ajuntament de Girona a fer un pla de millora de les voreres del barri, que es fixin unes prioritats i que s'habiliti la partida pressupostària per fer front a les obres de millora, fins i tot urbanització en alguns casos, per dignificar les voreres del barri.

Alguns exemples

Vorera inexistent

Carrer Formentera

Vorera sense urbanitzar

Passeig Sant Joan Bosco

Vorera malmesa

Passeig Sant Joan Bosco

De quines voreres parlem?

Consulteu en aquest mapa les localitzacions de les voreres a millorar.

Cliqueu sobre les estrelles per veure'n la localització, l'estat i les imatges.